Tjenester

Ingeniør Per Jonny Vik er et uavhengig skipsteknisk konsulent­firma i Bergen. Selskapet ble etablert i 1994 og registrert i Brønnøysund i 1995. I perioder har selskapet ikke hatt aktiviteter, da eieren har vært ansatt i andre skips­tekniske konsulentselskap eller på verft.

Firmaet har i stor utstrekning drevet med utleie av arbeidskraft, i tillegg har vi utført en rekke mindre prosjekt «in house».

Firmaet Ingeniør Per Jonny Vik utfører følgende skips­tekniske og prosjekt­rettede tjenester:

  • Prosjektledelse og prosjekt administrasjon
  • Oppfølging mot konsulent, klasse, myndighet, verft og underleverandører
  • Nybyggings- og Prosjektforslag
  • Ombyggingsforslag
  • General arrangement
  • Spesifikasjon
  • Klasse- og Myndighets­tegninger
  • Arbeidstegninger
  • Dekksarrangement
  • Beregninger
  • Driftsassistanse
  • Inspeksjon
  • Byggetilsyn
  • Dokumentasjon av fartøy
  • Fartøy manualer
  • Håndbøker
  • Helse, Miljø og Sikkerhet
  • Utleie av arbeidskraft
  • med mer

Arbeidet utføres enten ved eget kontor eller hos kunde.

Ved større oppdrag vil vi etablere prosjekt­grupper for det/de aktuelle prosjekt sammen med andre sam­arbeidende konsulenter.

Innehaveren har mange års erfaring med konstruksjon og ombygging av fartøy og design, fabrikasjon, leveranse, service ledelse av dører/luker/kraner fra blant annet Bergens Mekaniske Verksteder AS, Sotra Contracting AS, Vik-Sandvik AS, VTT Marine AS, TTS Ships Equipment AS og TTS Marine AS.

Han har blant annet vært prosjekt­leder på følgende fiskebåter: Norafjell, Trønderbas, Ganthi og Ginneton, i tillegg til diverse prosjekt­arbeid både i forbindelse med nybygg og ombygging.

Firmaet Ingeniør Per Jonny Vik har hatt oppdrag for blant annet Multi Maritime AS, Maritime Engineering AS, Aker Langsten AS, DOF Management AS, Subsea 7 AS, Stavangerske ASA, HSD ASA, LMG Marin AS og Fjordservice AS. Disse oppdragene har omfattet blant annet seksjons­tegninger, klasse­tegninger, brann- og sikkerhets­planer og general­arrangement. Vi har utført arbeid på de fleste typer fartøy.

I tillegg har firmaet utarbeidet flere prosjekt­forslag og vi utarbeider med glede et forslag til Dem.